Cúc lưới vàng giá sỉ, Hoa tươi Đà Lạt giá sỉ

24,000 VNĐ