Hồ điệp Đà Lạt chậu giá sỉ

135,000 VNĐ

Chậu 1 vòi 8 – 13 bông, có chậu 2 vòi
Màu tím, trắng nhị vàng, trắng nhị đỏ, vàng, cam, đỏ nhung, hồng…